5

افزودن فاکتور ارسال به جومبانک

1

یک دکمه جداگانه فاکتور ارسال در جومبانک درج شود که شامل مشخصات فروشنده و خریدار آدرس و کد پستی ،روش ارسالی که کاربر انتخاب کرده و یادداشت خریدار باشد


 


نکته ۱: در صورتی که می خواهید این امکان خارج از نوبت و بدون رای‌گیری به جومبانک اضافه شود می توانید با هزینه اسپانسر آن شوید.
نکته ۲: برای رای دادن حتما لازم است در سایت عضو باشید و لاگین کرده باشید.
نکته ۳: اگر پیشنهاد و ایده جدید برای جومبانک دارید در صفحه قبلی با استفاده از دکمه "پیشنهاد جدید" می توانید پیشنهاد خود را ارسال کنید و برای دیگر کاربران به رای بگذارید.

افزونه جومبانک محمد فیروز 12.04.1403 23:13
0 نظر 407 بازدید درحال رای‌گیری

تنها اعضای سایت می توانند نظر ارسال کنند.

گزارش عملکرد کارشناسان

stuff report

پرداخت هزینه های تکمیلی

پرداخت
قدرت یافته از جومبانک