بخش پشتیبانی گروه جومی

send-new-ticket

ارسال درخواست

tickets-list

مشاهده درخواست‌ها

my-products

محصولات من

change-profile

ويرايش مشخصات

توجه: قبل از ارسال درخواست به نکات زير توجه نماييد.

- براي هر درخواست، سوال و يا طرح مشکل لازم است يک تيکت جداگانه ارسال نماييد.
- براي پاسخ به درخواست ها از ارسال درخواست جديد خودداري نماييد وارد درخواست مورد نظر شده و دکمه ارسال پاسخ را بزنيد.
- موضوع درخواست را مطابق با نوع درخواست تعيين نماييد.
-
پس از اتمام هر درخواست و به نتيجه رسيدن آن درخواست مورد نظر را ببنديد.

- از ارسال پاسخ هاي پشت سر هم قبل از دريافت پاسخ کارشناس خودداري نماييد.

در صورت عدم رعايت موارد فوق ممکن است پاسخ گويي به در خواست شما انجام نشود و يا با تاخير انجام شود.

گزارش عملکرد کارشناسان

stuff report

پرداخت هزینه های تکمیلی

پرداخت
قدرت یافته از جومبانک