اطلاعیه مهم - تغییر درگاه پرداخت جومبانک رایگان به pay.ir

در 08 آبان 1398.

joombank va payir

 

طبق توافقات انجام شده از تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۸ درگاه پرداخت pay.ir بر روی افزونه جومبانک رایگان قابل استفاده می باشد.

گروه فناوری و اطلاعات جومی

تنها اعضای سایت می توانند نظر ارسال کنند.