لیست تغییرات قالب صعود (JM Ascent)

انتشار نسخه ۱.۱ قالب صعود
تغییرات:
۱- رفع مشکل در صفحه خطای قالب
فایل های تغییر کرده:
۱- templates/jm_ascent/error.php

گزارش عملکرد کارشناسان

stuff report

پرداخت هزینه های تکمیلی

پرداخت
قدرت یافته از جومبانک