لیست تغییرات قالب زندگی (JM Life)

انتشار نسخه ۱.۱ قالب زندگی
تغییرات:
۱- رفع مشکل منوی اصلی قالب
فایل های تغییر کرده:
۱- templates/jm_life/src/mouseover13.js

گزارش عملکرد کارشناسان

stuff report

پرداخت هزینه های تکمیلی

پرداخت
قدرت یافته از جومبانک