لیست تغییرات قالب پلاس (JM Plus)

انتشار نسخه ۱.۳ قالب پلاس
تغییرات:
۱- رفع مشکلات قالب در نسخه ۳ جوملا

۲- اضافه شدن امکانات جدید در بسته نسخه ۳ جوملا

-------------------------------------------------------------

انتشار نسخه ۱.۱ قالب پلاس
تغییرات:
۱- حذف فریم و لینک تبلیغات سایت جومی از قالب

گزارش عملکرد کارشناسان

stuff report

پرداخت هزینه های تکمیلی

پرداخت
قدرت یافته از جومبانک