لیست تغییرات قالب روجا (JM Roja)

انتشار نسخه ۱.۱ قالب روجا - تاریخ ۹۴/۱۰/۱۰
تغییرات:
۱- رفع - برطرف شدن مشکل مشخصات مطالب در حالت دو زبانه و ویرایش فایل های زبان

۲- رفع - برطرف شدن نسخه راست چین قالب روجا

جزئیات و خرید قالب روجا

گزارش عملکرد کارشناسان

stuff report

پرداخت هزینه های تکمیلی

پرداخت
قدرت یافته از جومبانک