رابط کاربری

رابط کاربری - نوار کناری مدیریت اسلاید

آشنایی با کنترل پنل کناری اسلایدر که برای مدیریت اسلاید‌ها استفاده می شود.

رابط کاربری - نوار راهنمای دوم - حالت حرفه‌ای

در این بخش با نوار راهنمای دوم که همان نوار افقی بالایی سایت است و همینطور حالت‌های ساده و حرفه‌ای در اسلایدر هوشمند ۳ آشنا می شویم.

رابط کاربری - گزینه‌های اسلایدر

در آموزش با انواع گزینه های مدیریت اسلایدر آشنا خواهید شد.

رابط کاربری - تنظیمات اسلایدر

در این بخش به صورت کلی با تنظیمات اسلایدر آشنا خواهید شد.

رابط کاربری - کنترل‌ها

در این بخش به صورت کلی با رابط کابری کنترل‌های اسلایدر آشنا خواهید شد.