یافتن مکان تنظیمات

تنظیمات اسلایدر را در کجا می توانیم پیدا کنیم؟

آموزش تصویری و سریع پیدا کردن تنظیمات اسلایدرها

تنظیمات اسلاید را در کجا می توانیم پیدا کنیم؟ (تصویر زمینه، فیلم و لایه‌ها)

آموزش تصویری و سریع پیدا کردن تنظیمات اسلایدها از جمله تنظیمات تصویر زمینه، فیلم، لایه ها و...

کنترل‌ها را در کجا می توانیم پیدا کنیم؟ (پیکان‌ها، بولت‌ها و غیره)

آموزش تصویری و سریع پیدا کردن کنترل‌های اسلایدر از جمله (پیکان‌ها، بولت‌ها، نوار‌ها، بند انگشتی ها و غیره)