کنترل‌ها را در کجا می توانیم پیدا کنیم؟ (پیکان‌ها، بولت‌ها و غیره)

آموزش تصویری و سریع پیدا کردن کنترل‌های اسلایدر از جمله (پیکان‌ها، بولت‌ها، نوار‌ها، بند انگشتی ها و غیره)

تنظیمات کنترل‌ها را در کجا می توانیم پیدا کنیم؟ (پیکان‌ها، بولت‌ها و غیره)