لیست تغییرات قالب نرم افزار (JM Software)

انتشار نسخه ۱.۱ قالب نرم افزار
تغییرات:
۱- حذف فریم و لینک تبلیغات سایت جومی از قالب

لیست تغییرات قالب طلوع (JM Arise)

انتشار نسخه ۱.۱ قالب طلوع
تغییرات:
۱- حذف فریم و لینک تبلیغات سایت جومی از قالب

۲- برطرف نمودن مشکل نوار مشکلی در اسلاید شو

۳- برطرف نمودن مشکل ماژول گوگل مپ در نسخه سری ۳ جوملا

فایل های تغییر کرده:

۲-modules/mod_btslideshow/assets/skitter/css/skitter.styles.css

۳-modules/mod_bt_googlemaps/helper.php

لیست تغییرات قالب پلاس (JM Plus)

انتشار نسخه ۱.۳ قالب پلاس
تغییرات:
۱- رفع مشکلات قالب در نسخه ۳ جوملا

۲- اضافه شدن امکانات جدید در بسته نسخه ۳ جوملا

-------------------------------------------------------------

انتشار نسخه ۱.۱ قالب پلاس
تغییرات:
۱- حذف فریم و لینک تبلیغات سایت جومی از قالب

لیست تغییرات قالب تجارت (JM Business)

انتشار نسخه ۱.۱ قالب تجارت
تغییرات:
۱- رفع مشکل چیدمان و نمایش بخش های قالب
فایل های تغییر کرده:
۱- templates/jm_business/css/utilities.css

۲- templates/jm_business/css/joomla-core.css

لیست تغییرات قالب صعود (JM Ascent)

انتشار نسخه ۱.۱ قالب صعود
تغییرات:
۱- رفع مشکل در صفحه خطای قالب
فایل های تغییر کرده:
۱- templates/jm_ascent/error.php

گزارش عملکرد کارشناسان

stuff report

پرداخت هزینه های تکمیلی

پرداخت
قدرت یافته از جومبانک